Oud-Katholiek Friesland en de Noordoostpolder

Maart | Komende activiteitenWoensdag 8 april, 19.30 uur: Chrismamis |  onzeker of deze viering kan doorgaan
wijding van de HH. Oliën - in de kathedraal te Utrecht, iedereen welkom.

Voor de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen:
iedereen is welkom in de vieringen van de Protestantse gemeente Lekkum
of van de parochie van de H. Martinus te Groningen.

Zaterdag 2 mei, 19.00 uur: vooravond 3e zondag van Pasen; eucharistieviering.

Zondag 17 mei: gezamenlijke uitje van de statie Friesland en de parochie Groningen naar Nieuwe Pekela de woonplaats van pastoor Wietse en Maarten. Het precieze programma  - met o.a. onderlinge ontmoeting in hun huis en tuin en een eucharistieviering in de naastgelegen kerk - volgt binnenkort.

Zaterdag 30 mei (N.B.), 19.00 uur: vooravond van Pinksteren: eucharistieviering. Voor deze verschuiving van de maandelijkse dienst is gekozen, zodat de statie in de gelegenheid is het hoogfeest van Pinksteren te vieren.

Zaterdag 6 juni (N.B.)  geen viering.

Vrijdag 5 t.m. zondag 7 juni: onze zusterparochie van de H. Theresia van Avila op het Noord-Friese eiland Nordstrand gedenkt dat zij 100 jaar geleden van het aartsbisdom Utrecht overging naar het Duitse Oud-Katholieke bisdom. De statie Friesland is uitgenodigd deze viering mee te maken. Een aantal leden van de statie heeft aangegeven wel belangstelling te hebben om dit feest mee te maken. Wij gaan bekijken of hier iets gezamenlijks kan worden georganiseerd.

Zondag 21 juni, 15.00 uur; bisschopswijding van mgr. Bernd Wallet in de Jacobikerk te Utrecht.
Iedereen welkom na voorafgaande aanmelding, zie website landelijke kerk.

Woensdag 24 juni, 19.30 uur: kathedraal Utrecht,
installatie van mgr. Bernd Wallet tot aartsbisschop van Utrecht.

Zaterdag 4 juli, 19.00 uur: eucharistieviering