Welkom

Eucharistievieringen

Tot onze spijt moeten we laten weten dat tot 14 januari geen reguliere vieringen gehouden zullen worden.

Voor het volgen van de vieringen via de livestream verwijzen we u naar de volgende LINK,
waar u ale informatie kunt vinden voor 't volgen van de vieringen vanuit de Kathedrale Kerken in Utrecht en Haarlem.

Voor verdere informatie omtrent de ... Lees verder>>

Helaas nog geen vieringen

Welkom op de website van de Oud-Katholieke statie Friesland en de Noordoostpolder. We komen samen om op een open katholieke wijze te vieren. Dit doen we met enthousiaste mensen die uit heel Friesland en de Noordoostpolder (en daarbuiten) naar de kerk komen om samen hun geloof te delen. Wilt u een eucharistieviering meemaken? U bent altijd van harte welkom bij onze vieringen.De vieringen zijn in principe op de eerste zaterdag van de maand.


LINK naar de Facebookpagina van de statie.

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313