ContactRector
drs. W.B. van der Velde
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
telefoon: 035 - 624 80 09
wvdv@hetnet.nl 

Secretaris
Pieter van Hes 
ptvhes@xs4all.nl

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313