Contact

Deservitor (= waarnemend rector)
Mgr. dr. Joris Vercammen (aartsbisschop van Utrecht)
Bisschoppelijk Bureau
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT
T 033.4620875
E buro@okkn.nl


Secretaris
Pieter van Hes 
ptvhes@xs4all.nl

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313