Contact

Rector
priester Jan de Jager
Grote Buren 10
8749 GE  PINGJUM
06-27233522
krullebol259@gmail.com


Secretaris
Pieter van Hes 
ptvhes@xs4all.nl

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313