Welkom

Vieringen

Zaterdag 1 december
19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor-deken Wietse van der Velde (Hilversum)

Zaterdag 5 januari 2019
19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor-deken Wietse van der Velde (Hilversum)

Kerkgebouw
Sinte Ceciliakerk
Tsjerkepaed 26
9081 AT  Lekkum (Frl) Lees verder>>

Welkom op de website van de Oud-Katholieke statie Friesland en de Noordoostpolder. We komen samen om op een open katholieke wijze te vieren. Dit doen we met enthousiaste mensen die uit heel Friesland en de Noordoostpolder (en daarbuiten) naar de kerk komen om samen hun geloof te delen. Wilt u een eucharistieviering meemaken? U bent altijd van harte welkom bij onze vieringen.De vieringen zijn in principe op de eerste zaterdag van de maand.


LINK naar de Facebookpagina van de statie.

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313