Welkom

Bisschoppen gaan voor in online Eucharistieviering

  Nu ons sociale leven bijna is stilgevallen en we langere tijd niet naar de kerk kunnen gaan, zoeken we naar nieuwe wegen om elkaar nabij te zijn en te blijven.Als onderdeel daarvan zullen de komende zondagen de aartsbisschop-elect van Utrecht, Bernd Wallet, en de bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, samen eucharistie vieren vanuit de oud- Lees verder>>

Kerken ook gesloten in Goede Week en met Pasen

  Zusters en Broeders,

De meest recente berichten van onze regering over de maatregelen om de verspreiding van het ... lees verder>>

Vieringen

Zaterdag 6 juni 2020
Geen viering

Zaterdag 7 juli 2020
19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Rector Wietse van der ... lees verder>>

Welkom op de website van de Oud-Katholieke statie Friesland en de Noordoostpolder. We komen samen om op een open katholieke wijze te vieren. Dit doen we met enthousiaste mensen die uit heel Friesland en de Noordoostpolder (en daarbuiten) naar de kerk komen om samen hun geloof te delen. Wilt u een eucharistieviering meemaken? U bent altijd van harte welkom bij onze vieringen.De vieringen zijn in principe op de eerste zaterdag van de maand.


LINK naar de Facebookpagina van de statie.

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313