MONDKAPJES VERPLICHT in de kerk

 

In aansluiting op het dringende advies van de rijksoverheid om in alle publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen, wordt binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland het volgende van toepassing verklaard:

Het dragen van een mondkapje is verplicht tijdens kerkdiensten en alle overige fysieke bijeenkomsten. Het mondkapje moet worden gedragen wanneer mensen ‘in beweging’ zijn, dus bij alle verplaatsingen in het gebouw, van en naar de zitplaats. Op de zitplaats zelf is het gebruik van een mondkapje niet nodig.

Vooralsnog worden kerken in het overheidsadvies niet genoemd als publieke binnenruimte. Wij zijn echter van mening dat onafhankelijk van het wel of niet definiëren van kerken als publieke binnenruimtes door de overheid, we in de geest van deze maatregelen hierbij aan moeten sluiten. We kiezen bewust voor een verscherping van het ‘dringende advies’ van de overheid vanwege de roep om duidelijkheid die ons van verschillende kanten bereikt.

www.oudkatholiek.nl

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313