OK over Bisschop

Het nieuwste nummer van 'De Oud-Katholiek' is vandaag verschenen. Lezenswaardig met terugblik op en interview met emeritus-aartsbisschop Vercammen én bijzonder lezenswaardige bijdragen over 'het bisschopambt' met het oog op de verkiezingen op zaterdag 15 februari 2020 van de 84ste aartsbisschop van Utrecht. https://www.okkn.nl/fman/11895.pdf

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313