Joris Vercammen niet langer aartsbisschop van Utrecht

Zaterdag 11 januari 2020 via www.rtvutrecht.nl:
Joris Vercammen niet langer aartsbisschop van Utrecht LINK

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313