Joris Vercammen: Open voor het volle levenVriendelijk, behulpzaam, betrokken, persoonlijk, zo staat de oudkatholieke aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, bekend. Hij is een van de twee bisschoppen van dit kleine kerkgenootschap, dat in het kerkelijke landschap toch een voorname plaats bekleedt - een scharnier tussen katholieken en protestanten.


LINK naar het artikel in het Nederlands Dagblad

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313