Gais Meinsma-Greydanus ferstoarn

Nijkleaster Jorwert;

Op 13 augustus 2019 is Gais Meinsma-Greydanus ferstoarn. Wy hawwe har libben op sneon 17 augustus betocht en har te hôf brocht by har tsjerke yn Jorwert. De lêste wurden fan de preek wiene: 'Wy komme út in see fan leafde en wy geane werom nei in see fan leafde.' GAIS 1926-2019

Gais heeft vele vieringen van de, destijds kerngroep Jorwert bijgewoond.

De Leeuwarder Courant besteedde ook uitgebreid aandacht aan deze bijzonder vrouw.
LINK naar 't artikel.

Omroep Friesland besteedde ook aandacht aan haar overlijden.
LINK naar 't artikel en naar de uitzending

In het Friesch Dagblad een uitgebreid In Memoriam.
LINK naar 't artikel in het FD.

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313