Welkom op het hoge feest!

Donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag

Aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag. Je kunt zeggen dat het een onderontwikkeld gebied onder de christelijke feestdagen is. Voor de meeste mensen is het niet meer en niet minder dan een vrije dag. In veel kerken is het feest naar de volgende zondag verschoven. In onze oud-katholieke Friese statie zullen we op de zaterdag na Hemelvaart in de liturgie nog een aantal klanken van horen.                                                             

Maar gelet op de algemene teneur kun je wel zeggen dat de kerk wat dit feest betreft niet tot de spraakmakende gemeente behoort. Dat is wel jammer. Als je alleen al let op  het feit dat ons gezangboek – dat we vanaf komende zaterdag allemaal in handen zullen hebben - acht liederen voor dit feest kent, zou je denken dat de Kerk van Christus beter zou moeten weten. Maar toch veel (ook oud-katholieke) mensen vragen zich af: wat is Hemelvaart?

Opstijgen, ontkomen aan de aarde, is een oude droom van de mensen. In het verhaal uit de Griekse oudheid is het Icarus die het al eens heeft geprobeerd. Hij maakte vleugels van was en vloog weg. Maar toen hij te hoog kwam en te dichtbij de zon smolten zijn vleugels. Hij verdronk in de zee.  Na hem zijn er velen geweest die getracht hebben de zwaartekracht te doorbreken. Misschien uit heimwee naar een andere wereld, een wereld waar we zouden kunnen vertellen over de onze. Waar we zouden kunnen vertellen over onze eenzaamheid, ons verdriet, onze angst, onze mislukking. Maar geen van ons komt hoog genoeg om te ontkomen.                                                                                                                   

En dan is daar het feest van de Hemelvaart. De prefatie bij het eucharistische gebed van die feestdag dankt God dat Christus is opgestegen boven alle hemelen, om ons te doen delen in de heerlijkheid die Hij van God heeft ontvangen. Het is dus toch iemand gelukt, niet om er tussen uit te gaan, maar om er boven uit te komen. Dwars door de doodspoort heen naar een nieuw leven. Opgestegen tot de hoogste heerlijkheid, tot God.                                                                           

Daarom hoeven we onze droom niet op te geven. We zullen niet tot in lengte van dagen aan de zwaartekracht van deze oude aarde vast blijven kleven. Er is iemand – Jezus Christus – ontkomen als overwinnaar die beloofd heeft terug te komen, die ons niet in de steek zal laten. Tot zolang zullen we, om op de been te blijven, het moeten zoeken in brood en wijn. Sterfelijke mensen die zich onderweg voeden met eeuwige spijzen. Opdat we onderweg het geloven niet zullen verliezen in de opgestegen Heer! 

Daarom op de zaterdag na het hoge feest van Hemelvaart van harte uitgenodigd aan de Tafel van de verrezen en verheerlijkte Heer, die ons voedt met zichzelf in de tekenen van brood en wijn, totdat Hij komt!


Wietse van der Velde, rector

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313