Geen oud-katholieke Paaswake

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal er op zaterdagavond 31 maart 2018 geen eucharistieviering (Paaswake) plaatsvinden in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum. De (gast)leden en belangstellenden van de Statie Friesland/NOP zijn in de Goede Week door de Protestantse Gemeente Lekkum uitgenodigd aan de diensten deel te nemen, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. Voor nadere informatie wordt verwezen naar 
http://www.kerklekkum.nl/diensten/

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313