Leeuwarden, 28 januari 2018: Interreligieus muziekfeest

Op zondag 28 januari, tijdens het startweekend Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, is er een Interreligieus Muzikaal Feest met als centraal thema: NIET VER VAN ELKAAR ! Muziek en geloof tussen Oost en West in Friesland.

Aan deze bijeenkomst wordt meegewerkt door het Kleurrijk Fries Trio; Pandita Bisnoewatie Jankie, priesteres Hindoestaans geloof; imam Mustafa Önlü, Islamitisch geloof en dominee Corry Nicolay, Christelijk geloof. Verder werkt het koor De Schola Cantorum Mistúra mee, o.l.v. Piet Vessies. 

Aanvang: 16.00 u in de Evangelisch-Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 28 - 30, Leeuwarden.
Toegang vrij. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Meer informatie op www.dezangbodem.nl en www.kleurrijkgeloven.nl


Download: affiche

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313