Vieren

Statie Friesland

Op 10 september 2005 is de Oud-Katholieke sint Martinusparochie begonnen met vieringen in Jorwert. Hiermee is de kerngroep Friesland ontstaan. 7 jaren later, op 27 oktober 2012, heeft de kerngroep haar activiteiten verlegd naar Leeuwarden. Hiermee is de Oud-Katholieke presentie na zo'n 200 jaar weer teruggeweest in Leeuwarden. Lees verder>>

Voor actuele informatie over de vieringen zie nieuwsbericht 'Vieringen' rechts op de pagina.

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313