Zegenen van relaties

Het is een belangrijke stap in het leven, wanneer twee mensen besluiten hun leven verder te delen. Graag willen we dat als gemeenschap vieren ten overstaan van God. De meest bekende manier hiervoor is het sacrament van het huwelijk tussen man en vrouw. Daarnaast kennen we de inzegening van relaties, welke ook open staat voor mensen van hetzelfde geslacht.

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313