Geboorte

Kinderzegen

Uw kind is geboren. Dat is een zeer bijzondere gebeurtenis. Graag wilt u dat dit kind gezien wordt. Net zoals Jezus die in de Tempel door Simeon in de armen werd genomen en een zegen over hem uitsprak, zo willen wij ook graag uw kind in de armen nemen en zegenen. Dit kan in de kerk waar we vieren. Maar dit kan ook op een locatie naar uw keuze. Jaarlijks is het ook mogelijk deze zegen te doen op Maria Lichtmis (2 februari, Opdracht van de Heer in de Tempel). Voor mensen van buiten de parochie die hun kind willen laten zegenen, vragen we een kleine bijdrage ter ondersteuning van ons werk. Dit mag u echter niet weerhouden hiervan gebruik te maken.

Doop

Wanneer mensen van buiten de parochie aangeven bij de Christelijke gemeenschap te willen horen en nog niet zijn gedoopt, kunnen we de doop bedienen na enkele voorbereidende gesprekken. De doop wordt alleen in de eigen gemeenschap bediend tijdens de reguliere vieringen van de eigen gemeenschap. Mocht dit logistiek problemen opleveren door bijvoorbeeld veel te verwachten gasten, dan kan voor een ander geschikt moment worden gekozen. Naast de pastoor van de parochie, zullen dan ook twee kerkmeesters of andere parochianen aanwezig zijn, om zo de gemeenschap te vertegenwoordigen en als doopborgen van de parochie op te treden.
De doop is de toegang tot het christendom en betekent bij ons dus ook lidmaatschap van de Oud-Katholieke Kerk. Als lid van de parochie wordt verwacht dat u de parochie naar mogelijkheid ondersteunt op financiële en praktische wijze.

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313