Dienstverlening

Als sint Martinusparochie willen we er voor elkaar zijn. Dit uit zich in de manier waarop we samen vieren maar ook in de betrokkenheid op elkaar. Gezamenlijk zorgen de parochianen er voor dat we samen kerk kunnen zijn. Onze parochianen weten als geen ander hoe het is om gast te zijn in een kerk, vandaar dat zij zich gastvrij opstellen naar u.

Samen vieren we het leven dat verder gaat dan alleen de eucharistieviering in het weekeinde. Op verschillende momenten van het leven komen de gelovigen ook samen, zoals bij doop, communie, vormsel, huwelijk, ziekte en sterven.

De christelijke levensovertuiging vinden we van zo’n grote waarde, dat we dat niet voor onszelf willen houden. Daarom willen we onze diensten zo breed mogelijk aanbieden ook aan mensen die geen binding meer hebben met een kerk, maar wel een christelijke levensovertuiging hebben. Dit alles natuurlijk binnen de mogelijkheden van de geloofsgemeenschap.
Neemt u contact op met de pastoor wanneer u meer wilt weten.

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313