Welkom

Vieringen - van te voren wel aanmelden!

Zaterdag 5 september
19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Rector Wietse van der Velde

Zaterdag 3 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Rector Wietse van der Velde

De Eucharistievieringen zullen plaats vinden op basis van een reserveringssysteem (verplichte aanmelding vooraf met namen toenaam bij de rector van de statie) in ... Lees verder>>

Bisschoppelijke brief bij het ingaan van een nieuwe fase van de coronacrisis

Broeders en zusters ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’ (Psalm 118,24). Deze vijftig paasdagen delen we de ... lees verder>>

Bisschoppen gaan voor in online Eucharistieviering

  Nu ons sociale leven bijna is stilgevallen en we langere tijd niet naar de kerk kunnen gaan, zoeken we naar nieuwe wegen ... lees verder>>

Welkom op de website van de Oud-Katholieke statie Friesland en de Noordoostpolder. We komen samen om op een open katholieke wijze te vieren. Dit doen we met enthousiaste mensen die uit heel Friesland en de Noordoostpolder (en daarbuiten) naar de kerk komen om samen hun geloof te delen. Wilt u een eucharistieviering meemaken? U bent altijd van harte welkom bij onze vieringen.De vieringen zijn in principe op de eerste zaterdag van de maand.


LINK naar de Facebookpagina van de statie.

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313