Oud-Katholiek Friesland en de Noordoostpolder

ContactRector
drs. W.B. van der Velde
06 - 48 19 94 93
wvdv@hetnet.nl 

Contactpersoon
Pieter van Hes 
06 - 53 26 91 88
ptvhes@xs4all.nl