Eucharistievieringen

Welkom!

Tot onze spijt moeten we laten weten dat tot 14 januari geen reguliere vieringen gehouden zullen worden.

Voor het volgen van de vieringen via de livestream verwijzen we u naar de volgende 
LINK,
waar u ale informatie kunt vinden voor 't volgen van de vieringen vanuit de Kathedrale Kerken in Utrecht en Haarlem.


Voor verdere informatie omtrent de maatregelen verwijzen we u naar de website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. LINK

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313