Eucharistievieringen

Welkom!


Zaterdag 3 oktober (?)
Eucharistieviering, 19.00 uur

Vooralsnog is het vereist, dat deelnemers aan deze vieringen zich uiterlijk een etmaal voordien per e-mail bij Pieter van Hes, secretaris, aanmelden (met naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats en (mobiele) telefoonnummer). LINK naar 't emailadres.

Voor verdere informatie omtrent de maatregelen verwijzen we u naar de website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. LINK

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313