Oud-Katholiek Friesland en de Noordoostpolder

Maart | Bisschoppen gaan voor in online Eucharistieviering

 

Nu ons sociale leven bijna is stilgevallen en we langere tijd niet naar de kerk kunnen gaan, zoeken we naar nieuwe wegen om elkaar nabij te zijn en te blijven.Als onderdeel daarvan zullen de komende zondagen de aartsbisschop-elect van Utrecht, Bernd Wallet, en de bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, samen eucharistie vieren vanuit de oud-katholieke kerk van de H. Georgius in Amersfoort. De bisschoppen worden bijgestaan door een organist en een cantor.  


LINK