Friese Kerkendag 2016

"Bruggen"

De provinciale kerkendag wordt eenmaal in de vier jaar gehouden op steeds een andere locatie en ditmaal is de beurt aan Harlingen. Op zondag 2 oktober is de historische binnenstad het decor voor dit evenement. Op de provinciale kerkendag willen de kerken laten zien dat het kan. Dat het kan christen te zijn – een mens van geloof, hoop en liefde- in onze huidige maatschappij. In onze provincie zijn daar vele voorbeelden van.

Nu Harlingen op 2 oktober 2016 gastheer en plaats van handeling is, ligt het thema ‘bruggen’ voor de hand vanwege het grote aantal bruggen dat deze oude havenstad kent.

Voor de kerkendag roept dit thema het besef op dat het waardevol is in Christus met anderen verbonden te zijn en elkaar als gelovigen uit verschillende kerken en plaatsen te ontmoeten. Maar ook willen wij ons er van bewust zijn dat kerken geroepen zijn om zich niet op een eilandje terug te trekken maar bruggen over te gaan en bij te dragen aan de leefbaarheid, de gerechtigheid en de barmhartigheid in onze samenleving.

De Harlinger kerken stellen op 2 oktober hun deuren en harten open met mooie muziek, viering en ontmoeting, met talrijke workshops en medewerkers, van Piter Wilkens tot ds. Bottenbleij, en van liedboekzingen tot kliederkerk. En nog heel veel meer.

Een hartelijke welkom aan iedereen die zin heeft om erbij te zijn. En zegt het voort!

Voor alle informatie klik HIER

Namens de Harlinger Werkgemeenschap van Kerken

ds. Cees Glashouwer

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313