Emeritus-pastoor Duurkoop jubileert

Op dinsdag 7 juni 2016 was het exact 12 1/2 jaar geleden dat emeritus-pastoor Annemieke Duurkoop tot priester gewijd werd in de kathedrale kerk van St. Gertrudis in Utrecht, door de aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr Joris Vercammen. Compleet als verrassing kreeg zij jl. dinsdag bezoek vanuit de net opgerichte statie Friesland/Noordoostpolder en de kersverse rector Jan de Jager. Zij verblijdden haar op de eerste plaats met hun komst én met een aantal meegebracht geven: bloemen, gebak en een prachtige vlinder van glas voor in de tuin. "Jeetje, wat mooi allemaal", was de reactie van Annemieke Duurkoop. "En die Peter van mij zat dus in het complot!", zo reageerde ze ook, op de geheimgehouden inzet van haar echtgenoot Peter Schotel in deze. 

Annemieke, ook via deze weg vanuit de gehele Statie Friesland/Noordoostpolder van harte proficiat!

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313