Nieuwe rector, priester Jan de Jager, geinstalleerd

Zaterdag 4 juni 2016

De nieuwe rector - priester Jan de Jager - voor de Statie Friesland - Noordoostpolder werd zaterdagmiddag 4 juni door de aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. Joris Vercammen, geinstalleerd. Velen hadden de (soms lange) reis naar Lekkum ondernomen om hiervan getuige te zijn én de Eucharistieviering mee te maken.

Vertegenwoordigers van diverse kerkgenootschappen konden welkom geheten worden - oa voorzitter van de Raad van Kerken Friesland, ds. Margarithe Veen, de algemeen gelegeleerde van de diocesaan administrator van het rk bisdom Groningen - Leeuwarden, pastoor Arjen Bultsma, alsook een aantal collegae van Jan de Jager uit de oecumene en een drietal oud-katholieke collegae.

Aanwezig was ook de voorzitter van de Raad van Kerken Leeuwarden, die meteen na de viering een korte toespraak hield en de statie de uitnodiging gaf om lid te worden van de Raad van Kerken Leeuwarden.

Daarna was het tijd om allemaal naar buiten te gaan en de geboden drankjes en hapjes te nuttigen. Het was een bijzonder inspirerende viering met zoveel mensen - de kerk was bijna geheel gevuld.
Dit biedt hoop voor de toekomst.

Een foto-reportage vindt u hieronder en een artikel uit de Leeuwarder Courant hier.Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313