Vieringen

Van harte welkom!

Zaterdag 6 juni 2020
Geen viering

Zaterdag 7 juli 2020
19.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Rector Wietse van der Velde

Kerkgebouw

Sinte Ceciliakerk
Tsjerkepaed 26
9081 AT  Lekkum (Frl)

Oud-Katholieke Statie voor Friesland en de Noordoostpolder
Welkom bij de vieringen op de eerste zaterdag van de maand
 in de Sinte Ceciliakerk te Lekkum, 
Tsjerkepaed 26, 9081 AT, 
aanvang 19.00 uur.

NL84INGB0007134313